Ползите от 5-те Ниями

Сподели с приятели

Втората стъпка в осем-кратната йога система на Патанджали съдържа петте вътрешни практики на Нияма. Те са като разширение на етичния кодекс на поведение, които Яма предоставя. Нияма са насочени към вътрешната ни среда на тялото, духа и ума.

След като сме осъзнали какво не трябва да причиняваме на другите идва ред на това, което трябва да направим за себе си.

Нияма

С риск да придобие леко религиозен привкус, Нияма практиките са нещата, които трябва да правим, за разлика от Ямите – които трябва да избягваме. Но, както знаем йога не е само вид физическо натоварване, с което да се откъснем от ежедневието си и да забавим темпото.

Нейният по-дълбок смисъл е фокусиран върху връзката между физическото тяло и духа. Това постигаме с практикуването на Ниями, които ни зареждат с положителна енергия, вътрешна сила и самодисциплина.

Петте Ниями

Ниямите се отнасят към задълженията към самите нас. Практиките й са като навици или задачи, с които можем да надградим и подобрим личността си. Все пак навън откриваме това, което носим вътре в себе си.

Шауча

Тази практика учи на чистота на всички възможни нива. Това включва чисти мисли,здравословна храна, искрено положителни емоции и физическа чистота в нас и около нас.

Трябва да бъдем много внимателни в избора си, какво допускаме в живота и в себе си. Само така ще се предпазим от натрупването на токсини под каквато и да е форма в тялото, ума и духа ни.

Сантоша

Тази практика е удовлетворение, щастие или наслада идваща от опита ни да приемаме. Учи ни да приемаме настоящия момент и да изпитваме задоволство от това, което имаме и което сме.

Задоволството носи щастие, освобождавайки ни от ненужното страдание да променим нещата в живота си. Кара ни да бъдем щастливи и благодарни за благата, които вече притежаваме.

Тапас

Буквално тази Нияма означава топлина. В тази връзка можем да гледаме на нея като дисциплинирана практика, която ни помага да контролираме нашия огън или енергии към определена цел.

Тук обаче използваме огъня, за да се ентусиазираме като насочим енергиите си в правилната посока, за да изгреем. Единственият начин да се справим с негативните и недобросъвестни навици и мисли е кaто изцяло насочим действията и мислите си към желанието ни да се справим.

Започвайки от малките неща в живота си засилваме волята и каляваме тялото и ума.

Свадхияя

И разбира се, няма как да вървим напред и да се надграждаме, ако нямаме идея кои сме ние. Тази практика се фокусира върху самонаблюдението, опознаването и самоанализа на личността ни.

Чрез свадхияя, ние имаме възможността да опознаем истинската си същност, размишлявайки върху поуките, които сме получили и разкритите истини.

Дава ни шанс да преоткрием нашите силни и слаби страни. Помага ни да коригираме недостатъците си и да разберем по-ясно нашите желания, мотиви и действия.

Ишвара пранидхана

Тя е практиката призоваваща ни във вяра в по-висша, божествена сила. Учи ни да загърбим егото си, за да се изпълним с вътрешен мир, благодат и любов.

Ишвара пранидхана измества фокуса ни от нас самите върху красотата и насладите на външния свят и Вселената. Само тогава можем истински да оценим всичко друго, което ни заобикаля.

Практикуването на йога разкрива един нов свят за нас, в който има какво още да научим и да заобичаме. Води ни към цялост и към изпълнение на вътрешните ни желания.